-5%
Nuova Simonelli

Máy pha Cà phê Adonis 2Gr

253.330.000 240.663.500
-6%
Nuova Simonelli

Máy pha cà phê Appia Life 2G Nuova Simonelli

119.320.000 111.600.000
-5%
Nuova Simonelli

Máy pha Cà phê Athena Leva 2Gr

212.190.000 201.580.500
-5%
Nuova Simonelli

Máy pha Cà phê Black Eagle 2Gr Gravitech

437.690.000 415.805.500
-5%
Nuova Simonelli

Máy pha Cà phê Black Eagle 2Gr Vol T3

396.000.000 376.200.000
-5%
Nuova Simonelli

Máy pha Cà phê Eagle One 2Gr

319.000.000 303.050.000
-5%
Nuova Simonelli

Máy pha Cà phê Eagle One Prima 1Gr

151.800.000 144.210.000
-5%
Nuova Simonelli

Máy pha Cà phê Eagle One Prima 1Gr Cappellini

159.500.000 151.525.000
-10%
Nuova Simonelli

Máy pha cà phê Nuova Simonelli Appia Life 1G

69.660.000 62.660.000
-9%
Nuova Simonelli

Máy pha cà phê Nuova Simonelli Appia Life Compact Volumetric

90.720.000 82.620.000
-5%
Nuova Simonelli

Máy pha Cà phê Venus Bar 2Gr Vol

362.340.000 344.233.000
-5%
Nuova Simonelli

Máy pha Cà phê White Eagle T3

305.470.000 290.196.500

Kinh doanh

Ms.Ngọc - 0977.58.2018

Kinh doanh

Ms.Chung - 0974.77.6695

Kinh doanh 2

Ms.Nguyệt - 0929.61.00.16

Kinh doanh 3

Ms.Huyền - 0978.581.965

Kinh doanh dự án

Mr.Phạm - 0963.71.51.51